การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Arduino, Tinkerkit Braccio Robot

  RS Stock No.:
  111-3738
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  T050000
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Arduino
  Arduino
  ดู Shields For Arduino ทั้งหมด
  23 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  137 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB8,602.64

  (exc. VAT)

  THB9,204.82

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB8,602.64
  RS Stock No.:
  111-3738
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  T050000
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Arduino

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  TinkerKit Braccio - Arduino Controlled Robotic Arm


  The TinkerKit Braccio is a fully operational robotic arm, controlled using an Arduino Board. Designed for desktop use and is supplied in kit form so you can assemble it to your own requirements.

  It can be used in several ways and is easily adapted. Pickup and move objects, mount a camera and track your movements in a video call or attach a solar panel and track the movement of the sun.

  The Tinkerkit Braccio is supplied as a kit and requires assembly before use. A Braccio servo shield is included but you need an Arduino Board for operation, for example RS 715-4081.

  Braccio Robotic Arm

  Maximum operating distance: 80 cm

  Maximum Height: 52 cm

  Base Width: 14 cm

  Gripper Width: 9 cm

  Cable Length: 40 cm

  Maximum Load Capacity/Weight at 32 cm operating distance: 150 g

  Maximum weight at the base Braccio configuration: 400g

  Servo Motors: 2 x SR 311, 4 x SR 431

  Total Weight: 0.792 Kg

  The Braccio Shield

  Operating Voltage: 5 V

  Power Consumption: 20 mW

  Max current: 1.1A from M1 to M4 connectors and 750mA from M5 and M6 connectors

  TinkerKit Braccio - Arduino Controlled Robotic Arm


  The TinkerKit Braccio is a fully operational robotic arm, controlled using an Arduino Board. Designed for desktop use and is supplied in kit form so you can assemble it to your own requirements.

  It can be used in several ways and is easily adapted. Pickup and move objects, mount a camera and track your movements in a video call or attach a solar panel and track the movement of the sun.

  The Tinkerkit Braccio is supplied as a kit and requires assembly before use. A Braccio servo shield is included but you need an Arduino Board for operation, for example RS 715-4081.

  Braccio Robotic Arm

  Maximum operating distance: 80 cm

  Maximum Height: 52 cm

  Base Width: 14 cm

  Gripper Width: 9 cm

  Cable Length: 40 cm

  Maximum Load Capacity/Weight at 32 cm operating distance: 150 g

  Maximum weight at the base Braccio configuration: 400g

  Servo Motors: 2 x SR 311, 4 x SR 431

  Total Weight: 0.792 Kg

  The Braccio Shield

  Operating Voltage: 5 V

  Power Consumption: 20 mW

  Max current: 1.1A from M1 to M4 connectors and 750mA from M5 and M6 connectors


  Arduino TinkerKits


  The TinkerKit range from Arduino is the perfect platform to prototype Arduino-based designs without the need for breadboards or soldering irons. Whether it is for experimentation within the classroom or for new technology projects, TinkerKits aim for simple and quick set-up. The TinkerKit sensors and actuators connect up to the TinkerKit interface, the Sensor Shield, which in turn connects to your Arduino board.
  We offer various types of kits from base level to pro, and various sensor, actuator and shield singular components.

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Product NameTinkerkit Braccio Robot
  23 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  137 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB8,602.64

  (exc. VAT)

  THB9,204.82

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB8,602.64