การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  STMicroelectronics Inertial Module Kit Based on ISM330DHCX Gyroscope Sensor Module for STEVAL-MKI210V2, STEVAL-MKIGIBV5

  STMicroelectronics
  RS Stock No.:
  231-8083
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  STEVAL-MKI210V2K
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics
  ดู Sensor Development Tools ทั้งหมด
  8 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,422.22

  (exc. VAT)

  THB1,521.78

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,422.22
  RS Stock No.:
  231-8083
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  STEVAL-MKI210V2K
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The STMicroelectronics evaluation kit includes the STEVAL-MKI210V2 main board and the STEVAL-MKIGIBV5 adapter board. The main board embeds the ISM330DHCX 3D accelerometer and 3D gyroscope sensor and is connected to the adapter board through a flat cable to render it compatible with the STEVALMKI109V3 motherboard.

  User friendly ISM330DHCX board
  Complete ISM330DHCX pin-out for a standard DIL 24 socket
  Double-sided adhesives included for easy mounting on equipment to be measured
  Fully compatible with STEVAL-MKI109V3 motherboard
  RoHS compliant

  For products that are Customized and under Non-cancellable & Non-returnable, Sales & Conditions apply.


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Sensor TechnologyGyroscope Sensor
  Featured DeviceSTEVAL-MKI210V2, STEVAL-MKIGIBV5
  For Use WithSTEVAL-MKI210V2, STEVAL-MKIGIBV5
  Kit ClassificationModule
  Kit NameInertial Module Kit Based on ISM330DHCX

  8 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,422.22

  (exc. VAT)

  THB1,521.78

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,422.22