การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  STMicroelectronics Inertial Module Kit Based on ISM330DHCX Motion Sensor Module for ISM330DHCX STEVAL-MKI210V2,

  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,547.15

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB1,655.45

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB1,547.15
  RS Stock No.:
  231-8083
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  STEVAL-MKI210V2K
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics