การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  STMicroelectronics Inertial Module Kit Based on ISM330DHCX Motion Sensor Module for ISM330DHCX STEVAL-MKI210V2,


  8 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,449.29

  (exc. VAT)

  THB1,550.74

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,449.29


  RS Stock No.:
  231-8083
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  STEVAL-MKI210V2K
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics