การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Siemens Motion Sensing Alarm Unit for use with MSP Probe, XPP Probe

  RS Stock No.:
  804-4086
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7MH7144-1AA2
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens
  Siemens
  ดู Sensor Accessories ทั้งหมด
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB23,631.36

  (exc. VAT)

  THB25,285.56

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB23,631.36
  RS Stock No.:
  804-4086
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7MH7144-1AA2
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens
  COO (Country of Origin):
  CA

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CA

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  <B>Siemens Motion-Sensing Alarm For Use With MSP and XPP Probe - Milltronics MFA 4p Series - 7MH7144-1AA2</B>
  <B>Can I use this sensing alarm unit in harsh conditions?</B>
  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Accessory TypeMotion Sensing Alarm Unit
  For Use WithMSP Probe, XPP Probe
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB23,631.36

  (exc. VAT)

  THB25,285.56

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB23,631.36