การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO, Miniature Thermocouple Connector for Use with Type K Thermocouple, 4mm Probe, ANSI, RoHS Compliant Standard

  82 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  120 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB236.29

  (exc. VAT)

  THB252.83

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 14THB236.29
  15 - 74THB231.56
  75 +THB190.57
  RS Stock No.:
  769-1101
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO