การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO, Miniature Thermocouple Connector for Use with Type K Thermocouple, 4mm Probe, IEC, RoHS Compliant Standard

  82 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  65 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB200.85

  (exc. VAT)

  THB214.91

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 14THB200.85
  15 - 74THB196.82
  75 +THB161.99
  RS Stock No.:
  455-9764
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO