การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO, Miniature Thermocouple Connector for Use with Type K Thermocouple, 4mm Probe, BS Standard

  44 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  39 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB209.29

  (exc. VAT)

  THB223.94

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 9THB209.29
  10 - 49THB205.14
  50 +THB168.82
  RS Stock No.:
  455-9534
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO