การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Quickwire Thermocouple Connector for Use with Type K Thermocouple, Standard Size, IEC Standard


  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  529 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB393.19

  (exc. VAT)

  THB420.71

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 14THB393.19
  15 - 74THB377.48
  75 +THB310.67


  RS Stock No.:
  362-9991
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO