การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO, Standard Thermocouple Connector for Use with Type K Thermocouple, 6mm Probe, IEC, RoHS Compliant Standard

  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  648 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB411.50

  (exc. VAT)

  THB440.30

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 14THB411.50
  15 - 74THB395.06
  75 +THB325.14
  RS Stock No.:
  362-9991
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO