การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wieland Dual-Channel Emergency Stop, Light Beam/Curtain, Safety Switch/Interlock Safety Relay, 24V ac/dc, 3 Safety


  4 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB14,739.21

  (exc. VAT)

  THB15,770.95

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB14,739.21


  RS Stock No.:
  122-2497
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  R1.188.1810.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wieland