การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  3M PELTOR 4800AF Anti-Mist Safety Goggles with Clear Lenses

  3M PELTOR
  RS Stock No.:
  465-9331
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  71347-00004CRS
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  3M PELTOR
  ดู Safety Goggles ทั้งหมด
  76 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  312 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB86.26

  (exc. VAT)

  THB92.30

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 6THB86.26
  7 - 14THB84.53
  15 - 39THB82.83
  40 +THB81.18
  RS Stock No.:
  465-9331
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  71347-00004CRS
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  3M PELTOR

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  3M 4800AF Clear Classic Safety Goggles


  A classic safety goggle from 3M that protects the worker from splashing liquids and dust. These goggles feature an interior ventilation system which reduces exposure to liquid droplets. The safety goggles have an optical class 1 and the lens include an anti-mist coating for a clearer view. These goggles are suitable for a number of applications and are essential eye equipment for keeping safe in certain hazardous environments.

  Features and Benefits:


  Panoramic vision lens
  Anti-fog coating
  Fits over spectacles
  Lens marking AOS.1.B
  Optical class 1
  Lens PC clear
  B rated impact protection

  Applications:


  Safety goggles and safety glasses offer great eye protection and safety in the following areas:
  Chemical Construction
  Engineering
  General assembly
  Maintenance and repair
  Pharmaceutical

  FAQs:

  Are these Safety Glasses suitable to be over spectacles?
  Yes, these goggles have been designed to fit with prescription glasses.

  What are the potential eye hazards at work?
  Airborne particles or small pieces of metal, glass or wood.
  Sparks from tools and power equipment.
  Flying objects.
  Radiation or UV light.
  Chemicals and corrosive substances.

  Why Choose 3M?

  3M are a trusted and recognized brand when it comes to personal protection equipment and accessories. With a wide range of products to suit nearly any application, they are a brand of choice for both professional tradespeople and DIY enthusiasts alike.

  Standards

  EN166-1B

  3M Safety Goggles, PVC Frame, Optical Class 1 - 4800 Series - 71347-00004CRS


  Pick up these safety goggles from 3M for comfortable all-round eye protection. The large clear lens gives you a wide field of vision, allowing you to go about your business without any blind spots. An integral ventilation system draws exhaled breath out and away from the goggles to prevent moisture from building up inside. The lens is made from robust polycarbonate, which has an impact resistance rating of B, so it's a tough nut to crack.

  Features & Benefits


  • Clear frame and wide lens design with side windows for a panoramic field of vision
  • Suitable for use over prescription spectacles
  • Adjustable strap lets you achieve a secure fit quickly and easily

  Applications


  • Manufacturing plants
  • Metal fabrication
  • Carpentry workshops
  • Chemical processing laboratories

  Will these goggles fog up?


  No – they come with an anti-fog coating to stop them from steaming up if you get sweaty.


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Anti-Mist CoatingYes
  Lens ColourClear
  Frame MaterialPVC
  Lens MaterialPolycarbonate (PC)
  Series4800AF
  EN166 Eye ProtectionF, T
  76 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  312 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB86.26

  (exc. VAT)

  THB92.30

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 6THB86.26
  7 - 14THB84.53
  15 - 39THB82.83
  40 +THB81.18