การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tensator Red & White Plastic Retractable Barrier, 4.6m, Red, White Tape

  13 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,679.89

  (exc. VAT)

  THB5,007.48

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB4,679.89
  RS Stock No.:
  174-5013
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  897-21-D3
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tensator