การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO PT100 RTD Sensor, 1.2mm Dia, 1.6mm Long, Chip, Class A +500°C Max

  645 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB338.03

  (exc. VAT)

  THB361.69

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 5THB338.03
  6 +THB333.98
  RS Stock No.:
  666-7362
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO