การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Insulated Ring Terminal, M4 Stud Size, 0.5mm² to 1.5mm² Wire Size, Red

  600 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  6700 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 100)

  THB8.054

  (exc. VAT)

  THB8.618

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  Per Pack*
  100 - 400THB8.054THB805.40
  500 - 2400THB7.893THB789.30
  2500 - 4900THB7.736THB773.60
  5000 - 24900THB7.581THB758.10
  25000 +THB6.239THB623.90

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  534-216
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO