การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Nova, CBR-12 Metal Film, Through Hole 48 Resistor Kit, with 1480 pieces, 10 Ω → 1MΩ


  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  84 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Kit(s)

  ราคา / Price 1 Kit

  THB5,200.19

  (exc. VAT)

  THB5,564.20

  (inc. VAT)

  Kit(s)Per Kit
  1 +THB5,200.19


  RS Stock No.:
  156-2571
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  CBR-12
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Nova