การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  DesignSpark RasPi VR220 Camera (Replacement lens)

  DesignSpark
  RS Stock No.:
  238-0346
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  RP-L55
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  DesignSpark
  ดูหมวดหมู่นี้
  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,604.57

  (exc. VAT)

  THB1,716.89

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,604.57
  RS Stock No.:
  238-0346
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  RP-L55
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  DesignSpark

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  JP

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The DesignSpark raspberry Pi VR220 camera (replacement lens) has 7.68 mm image circle size. It has 3.24 mm focal length.

  4 Element glass
  3.95 mm back focal length


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Product NameRasPi VR220 Camera (Replacement lens)
  Accessory CategoryParts Kit
  Form FactorAddon
  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,604.57

  (exc. VAT)

  THB1,716.89

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,604.57