การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  DesignSpark RasPi VR220 Camera (Replacement lens)


  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,895.33

  (exc. VAT)

  THB2,028.00

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,895.33


  RS Stock No.:
  238-0346
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  RP-L55
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  DesignSpark