การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  nVent SCHROFF, 1U, 19-Inch Rack Mount Case, Interscale M, 44 x 444 x 221mm


  8 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  19 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,806.74

  (exc. VAT)

  THB3,003.21

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB2,806.74
  5 +THB2,309.95


  RS Stock No.:
  810-4318
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  14821-105
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  nVent SCHROFF