การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wilo UK LTD Pump Accessory

  Wilo UK LTD
  RS Stock No.:
  248-4936
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  2210108
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wilo UK LTD
  ดู Pump Accessories ทั้งหมด
  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB11,174.36

  (exc. VAT)

  THB11,956.57

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB11,174.36
  RS Stock No.:
  248-4936
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  2210108
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wilo UK LTD

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  RO

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Wilo-Connect module Yonos MAXO is a retrofittable plug-in module for Wilo-Yonos MAXO or Yonos MAXO-D or Yonos MAXO-Z pumps. The Wilo-Connect module Yonos MAXO is installed on the electronic module of the pump at the position of the Wilo plug. Utilisation of the Wilo-Connect moduleYonos MAXO dispenses with external contactors and other switchgears as well as the associated installation workload. The load of customer-side switchgears relays due to high starting currents is reduced to a minimum by the Connect module Yonos MAXO.

  Run signal display
  SSM collective fault signal as potential-free NC contact
  SBM collective run signal as potential-free NO contact
  Overriding Off control input External Off


  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB11,174.36

  (exc. VAT)

  THB11,956.57

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB11,174.36