การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik Absolute Pressure Sensor, 126kPa Operating Max, Surface Mount, 10-Pin, 2000kPa Overload Max, LGA

  370 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each (On a Reel of 1000)

  THB136.263

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB145.801

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  ต่อม้วน*
  1000 - 1000THB136.263THB136,263.00
  2000 - 3000THB133.265THB133,265.00
  4000 +THB130.403THB130,403.00

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  202-5924
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  2511020213301
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik