การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Watts Pressure Reducing Valve

  6 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,764.08

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB4,027.57

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB3,764.08
  RS Stock No.:
  178-0057
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  2286315
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Watts