การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Siemens Potentiometer, 3SU1200-2PR10-1AA0

  RS Stock No.:
  103-8537
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  3SU1200-2PR10-1AA0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens
  Siemens
  ดู Potentiometers ทั้งหมด
  15 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  40 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,120.60

  (exc. VAT)

  THB4,409.04

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB4,120.60
  RS Stock No.:
  103-8537
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  3SU1200-2PR10-1AA0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens
  COO (Country of Origin):
  DE

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  DE

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  22 mm Potentiometer Selector Switch & Accessories

  15 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  40 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,120.60

  (exc. VAT)

  THB4,409.04

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB4,120.60