การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Xylem Flojet Diaphragm Air Operated Positive Displacement Pump, 19L/min, 6.9 bar

  14 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each

  THB18,235.77

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB19,512.27

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB18,235.77
  RS Stock No.:
  667-9113
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  G573215A
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Xylem Flojet