การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Siemens Manual Automatic Hydraulic Balancing of Terminal Units Pneumatic Manual Control Valve S55264 Series, R 1/2,

  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB5,476.48

  (exc. VAT)

  THB5,859.83

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB5,476.48
  RS Stock No.:
  282-5295
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  S55264-V110
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens