การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT ULCOS 100 Series USB Cable for Use with ULCOS, USB/RS485

  6 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB7,343.07

  (exc. VAT)

  THB7,857.08

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB7,343.07
  RS Stock No.:
  232-8244
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  ULCOS100
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT