การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Myrra 15V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 1.5VA

  22 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB165.45

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB177.03

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 24THB165.45
  25 - 49THB160.48
  50 - 99THB155.51
  100 - 249THB152.20
  250 +THB148.89
  RS Stock No.:
  173-9686
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  44094
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Myrra