การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  701512000, 7.9mm High Nylon Support Post for 3.2mm PCB Hole, 5mm Base

  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price 1 Bag of 1000

  THB7,999.40

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB8,559.36

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Bag(s)
  Per Bag
  ต่อหน่วย*
  1 +THB7,999.40THB7.999

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  184-2219
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  701512000
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik