การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  700970600, 6mm High Nylon Snap Rivet Support for 2mm PCB Hole, 4.8mm Base

  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)

  ราคา / Price 1 Bag of 1000

  THB6,476.60

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB6,929.96

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Bag(s)
  Bag(s)
  Per Bag
  ต่อหน่วย*
  1 +THB6,476.60THB6.477

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  184-2149
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  700970600
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik