การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik Steel SMT

  435 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each (Supplied on a Reel) Quantities below 150 on continuous strip

  THB60.574

  (exc. VAT)

  THB64.814

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  75 - 145THB60.574
  150 +THB59.642
  ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ / Packaging Options :
  RS Stock No.:
  176-8171P
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  9774120360R
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik