การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Straight Through Hole PCB Header, 34 Contact(s), 2.54mm Pitch, 2 Row(s), Shrouded

  272 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB89.66

  (exc. VAT)

  THB95.94

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 24THB89.66
  25 - 74THB86.98
  75 - 199THB84.29
  200 - 399THB82.50
  400 +THB67.89
  RS Stock No.:
  625-7347
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO