การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Straight Through Hole PCB Header, 40 Contact(s), 2.54mm Pitch, 2 Row(s), Shrouded

  611 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB79.54

  (exc. VAT)

  THB85.11

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 24THB79.54
  25 - 74THB77.16
  75 - 199THB74.85
  200 - 399THB73.18
  400 +THB60.23
  RS Stock No.:
  625-7331
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO