การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Straight Through Hole Pin Header, 72 Contact(s), 2.54mm Pitch, 2 Row(s), Unshrouded

  90 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  590 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 10)

  คือ THB46.184

  คุณจ่าย

  THB36.941

  (exc. VAT)

  THB39.527

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  Per Pack*
  10 - 190THB36.941THB369.41
  200 - 740THB36.203THB362.03
  750 - 2990THB35.479THB354.79
  3000 - 14990THB34.77THB347.70
  15000 +THB28.616THB286.16

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  251-8648
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO