การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Straight Through Hole Pin Header, 72 Contact(s), 2.54mm Pitch, 2 Row(s), Unshrouded

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 10)

  THB70.943

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB75.909

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  560 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units
  ต่อหน่วย
  ต่อแพ็ค*
  10 - 190THB70.943THB709.43
  200 - 740THB68.814THB688.14
  750 - 2990THB66.685THB666.85
  3000 - 5990THB65.266THB652.66
  6000 +THB53.714THB537.14

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  251-8395
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO