การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Straight Through Hole Pin Header, 36 Contact(s), 2.54mm Pitch, 1 Row(s), Unshrouded

  10 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  1870 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 10)

  THB57.532

  (exc. VAT)

  THB61.559

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  Per Pack*
  10 - 190THB57.532THB575.32
  200 - 740THB55.807THB558.07
  750 - 2990THB54.082THB540.82
  3000 - 5990THB52.932THB529.32
  6000 +THB43.563THB435.63

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  251-8345
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO