การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Straight Through Hole PCB Header, 20 Contact(s), 2.54mm Pitch, Shrouded

  22 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB108.27

  (exc. VAT)

  THB115.85

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 - 24THB108.27
  25 - 74THB105.04
  75 - 199THB101.90
  200 - 399THB99.62
  400 +THB81.98
  RS Stock No.:
  471-058
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO