การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tork Rolled White Paper Towel, 150 m x 194mm


  47 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 6

  THB2,924.00

  (exc. VAT)

  THB3,128.68

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB2,924.00THB487.333
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative


  RS Stock No.:
  136-9607
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  129107
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tork