การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Siemens 3SB2 Series Yellow Glow Lamp Indicator, 16mm Mounting Hole Size, IP65

  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  10 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB553.42

  (exc. VAT)

  THB592.16

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB553.42
  RS Stock No.:
  239-2668
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  3SB2001-6BD06
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens