การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Tesa 6120 Red/White Packing Tape, 66m x 50mm

  390 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each

  คือ THB471.43

  คุณจ่าย

  THB399.27

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB427.22

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 4THB399.27
  5 +THB328.59
  RS Stock No.:
  198-6797
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  06120-00105-01
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Tesa