การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wiha Tools Non Contact Voltage Indicator

  Wiha Tools
  RS Stock No.:
  254-6579
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  44309
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wiha Tools
  ดูหมวดหมู่นี้
  14 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  14 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,809.40

  (exc. VAT)

  THB3,006.06

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,809.40
  RS Stock No.:
  254-6579
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  44309
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wiha Tools

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Wiha Tools non-contact voltage tester is single pole volt detector. It is used for the detection and localization of live conductors, cable interruptions and cable breaks, blown fuses, defective lamps on light strings, as well as detection of individual wires. This tester can be use in all sockets worldwide thanks to measurement tip suited to international usage.

  Increases efficiency
  Saves time
  Increases flexibility


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Indicator TypeNon Contact Voltage
  Battery TypeAAA
  Audible ToneYes
  ATEX ApprovalYes
  14 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  14 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,809.40

  (exc. VAT)

  THB3,006.06

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,809.40