การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Gossen Metrawatt METRAHit 2A Handheld Analogue Multimeter


  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  7 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB20,570.87

  (exc. VAT)

  THB22,010.83

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB20,570.87


  RS Stock No.:
  493-8094
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  M101A
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Gossen Metrawatt