การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Gossen Metrawatt Multimeter Rubber Cover and Carrying Strap for Use with Metrahit


  17 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,454.84

  (exc. VAT)

  THB2,626.68

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,454.84


  RS Stock No.:
  611-6331
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  Z104C
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Gossen Metrawatt