การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT XALIS 9000 LCD Display, Two Color Digital Digital Panel Multi-Function Meter for Current, Potentiometer

  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  14 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB14,890.74

  (exc. VAT)

  THB15,933.09

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB14,890.74
  RS Stock No.:
  231-3891
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  XALIS9200U1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT