การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  JM CONCEPT XALIS 9000 LCD Display, Two Color Digital Digital Panel Multi-Function Meter for Current, Potentiometer

  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  16 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB10,192.56

  (exc. VAT)

  THB10,906.04

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB10,192.56
  RS Stock No.:
  231-3888
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  XALIS9000U0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  JM CONCEPT