การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Analog Devices 2-Axis Surface Mount Sensor, LGA, 12-Pin

  รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า


  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว
  RS Stock No.:
  709-8616P
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  ADIS16006CCCZ
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Analog Devices