การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Analog Devices 3-Axis Surface Mount Sensor, LCC, I2C, SPI, 14-Pin

  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว
  RS Stock No.:
  139-1746P
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  ADXL356CEZ
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Analog Devices