การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Crouzet Current Monitoring Relay, SPDT, DIN Rail

  Crouzet
  RS Stock No.:
  463-3418
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  84871033
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Crouzet
  ดู Monitoring Relays ทั้งหมด
  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB7,334.23

  (exc. VAT)

  THB7,847.63

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB7,334.23
  RS Stock No.:
  463-3418
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  84871033
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Crouzet

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  FR

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Relè per controllo di corrente - EIH


  Relè per il controllo del superamento dei limiti inferiore
  Superiore impostati per la corrente, montaggio su guida DIN 22,5mm
  Le seguenti caratteristiche sono applicabili a tutti i modelli

  Controllo di corrente c.a./c.c. senza memoria: quando il valore della corrente controllata, alternata o continua, raggiunge il valore di soglia che appare sulla faccia anteriore, il relè di uscita cambia stato dopo il ritardo T1. Quando la corrente scende al di sotto della soglia dell'isteresi, o quando si interrompe l'alimentazione, il relè torna istantaneamente nello stato iniziale.

  Controllo della corrente c.a./c.c. con memoria: quando la corrente controllata, alternata o continua, raggiunge il valore di soglia che appare sulla faccia anteriore, dopo il ritardo T1 il relè di uscita cambia stato e rimane bloccato in tale posizione. Per azzerare la funzione di memorizzazione, è necessario scollegare l'alimentazione ausiliaria.

  Funzione di controllo delle sovracorrenti (Superiore): il ritardo all'accensione T2 impedisce il rilevamento dei picchi di corrente dovuti allo spunto di avvio dei motori. Il ritardo T1 al superamento verso l'alto del valore di soglia garantisce l'immunità ai transitori e ad altre interferenze, impedendo di conseguenza l'attivazione errata del relè di uscita.

  Funzione di controllo delle sottocorrenti (inferiore): il ritardo all'accensione T2 impedisce il verificarsi di passaggi di corrente. Il ritardo T1 al superamento verso il basso del valore di soglia garantisce l'immunità ai cali di corrente casuali, impedendo di conseguenza attivazioni errate del relè di uscita.

  Controllo di correnti c.a. e c.c.
  Intervalli di misura da 2 a 500mA (EIL) e da 0,1 a 10A (EIH)
  Valore di soglia ed isteresi regolabili separatamente
  Misurazione di correnti superiori o inferiori al limite tramite selettore DIP
  Precisione delle misure garantita da un microcontrollore

  Note

  all'interno dell'unità, il polo negativo dell'alimentazione ausiliaria e quello del circuito di misura sono collegati tra loro.
  Per il funzionamento del relè per il controllo di corrente modello EIT è necessario un trasformatore di corrente appropriato.

  Crouzet Voltage, Current, Phase & Motor Protection


  A Range of EIH Monitoring Relays from Crouzet. All models are excellent quality and highly reliable.

  • Current transformer fitted by passing a cable through the front

  • AC current threshold adjustable from 1 to 20 A AC (30 Hz to 400 Hz) via button on front

  • Relay output 5 A - 250 V AC - 1 N/O contact

  • Multivoltage power supply : 100 to 230 V AC 50-60 Hz

  • 24 V AC / DC


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Monitoring ApplicationCurrent
  Contact ConfigurationSPDT
  Mounting TypeDIN Rail
  Minimum Current Sensed0.1A
  Maximum Current Sensed10A
  Current SensitivityOvercurrent, Undercurrent
  Time Delay0.1 → 3s
  SeriesEIH
  Length103.5mm
  Height78mm
  Dimensions103.5 x 22.5 x 78mm
  Minimum Operating Temperature-20°C
  Width22.5mm
  Maximum Operating Temperature+50°C
  Current Range0.1 → 10A
  Operating Temperature Range+50°C
  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB7,334.23

  (exc. VAT)

  THB7,847.63

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB7,334.23