การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dold Monitoring Relay

  Dold
  RS Stock No.:
  240-8888
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  IK8715/003 6-40A
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dold
  ดู Monitoring Relays ทั้งหมด
  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,438.36

  (exc. VAT)

  THB3,679.05

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB3,438.36
  5 - 9THB3,352.40
  10 +THB3,264.22
  RS Stock No.:
  240-8888
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  IK8715/003 6-40A
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dold

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  DE

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  IK8715 / 003 — Load-Shedding Relay


  Reduces the cable cross-sections required for large electrical consumers
  17.5 mm overall width

  The IK8715 load-shedding relay is used in installation facilities where the cable cross sections are too low to enable two large electrical consumers to be operated together. This is often the case in domestic installations, where, for example, a through-flow heater for hot water is to be installed alongside the electric storage heaters. Employing the IK8715 means that the electrical connection does not need to be dimensioned for the simultaneous operation of both large consumers. Furthermore, the connection fee calculated according to the maximum amount of power available (German federal tariff regulation [BTO] §P6 section 4) can be reduced. If the device working for a short period (e.g. the through-flow heater) is switched on, the load-shedding relay switches off the consumer that operates over a longer period (e.g. the overnight storage heater).


  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,438.36

  (exc. VAT)

  THB3,679.05

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB3,438.36
  5 - 9THB3,352.40
  10 +THB3,264.22