AVX 0201 (0603M) 100pF MLCC 25V dc ±5% SMD 02013A101JAT2A

  • RS Stock No. 136-4967
  • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 02013A101JAT2A
  • ผู้ผลิต / Manufacturer AVX
ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets
Legislation and Compliance
RoHS Certificate of Compliance
รายละเอียดสินค้า / Product Details

AVX 0201 COG (NPO) Dielectric Capacitors

AVX 0201 COG (NPO) ceramic multilayer capacitors offer one of the most stable capacitor dielectrics, including lifetime capacitance change of less than ±0.1%, which is one-fifth of that shown by other dielectrics available. Capacitance drift or hysteresis for C0G (NP0) ceramics is negligible at less than ±0.05% versus up to ±2% for films.C0G (NPO) formulations show no ageing characteristics. Operating temperature range -55 ºC to +125 ºC.

0201 Range

Nickel barrier terminations covered with a layer of plated Tin (NiSn)
Applications include mobile phones, video and tuner designs
C0G/NP0 is the most popular formulation of the "temperature compensating", EIA Class I ceramic materials
X7R, X5R formulations are called "temperature stable" ceramics and fall into the EIA Class II materials
Y5V, Z5U formulations are for general purpose use in a limited temperature range, EIA Class II materials; these characteristics are ideal for decoupling applications.

คุณสมบัติ / Specifications
คุณสมบัติ Value
Capacitance 100 pF
Voltage 25 V dc
Package/Case 0201 (0603M)
Mounting Type Surface Mount
Dielectric C0G (NP0)
Tolerance ±5%
Dimensions 0.6 x 0.3 x 0.33mm
Length 0.6mm
Depth 0.3mm
Height 0.33mm
Minimum Operating Temperature -55°C
Suppression Class EIA Class I
Maximum Operating Temperature +125°C
Terminal Type Surface Mount
315000 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
ราคา / Price Each (On a Reel of 15000)
คือ THB0.251
THB 0.111
(exc. VAT)
THB 0.119
(inc. VAT)
Units
Per unit
Per Reel*
15000 +
THB0.111
THB1,665.00
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative