การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Okdo E1 Evaluation Board OKLPC5569R0-EVB

  RS Stock No.:
  188-3274
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  OKLPC5569R0-EVB
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Okdo
  Okdo
  ดูหมวดหมู่นี้
  389 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB655.40

  (exc. VAT)

  THB701.28

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB655.40
  RS Stock No.:
  188-3274
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  OKLPC5569R0-EVB
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Okdo
  COO (Country of Origin):
  CN

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The OKdo E1 is an ultra-low-cost Evaluation Board, in a low-profile outline, based on the NXP LPC55S69 dual-core Cortex® M33 microcontroller, highlighting benefits of the LPC55 core. It allows users to explore and understand features of the device to be deployed in their applications.
  The E1 board makes use of the MCUXpresso IDE development environment downloadable free-of-charge from NXP, supporting Linux, MacOS and Windows 10 Operating Systems. The E1 board is supported with drivers, application software and examples to allow users to get projects underway quickly by downloading the LPCXpresso55S69 SDK.
  The board comes with a QSG to walk the user through the necessary steps of building an SDK, running through the IDE with an example, going through the debug process and loading an image onto the LP55, making it fully functional with development environment configured and ready to explore examples.


  Features


  • LPC55S69 640kbyte flash microcontroller
  • In-built CMSIS-DAP v1.0.7 debugger based on LPC11U35
  • 16MHz crystal with PLL to 100 MHz
  • 32kHz crystal for real-time clock
  • 4 user switches
  • 3-colour LED
  • User USB connector
  • 2-off 16-way expansion connectors
  • UART over USB virtual COM port


  The featured member of the LPC5500 series of microcontrollers highlights product architecture enhancements, greater integration and advanced security. With 755 CoreMarks and low energy use (∼ 32 μA/MHz), the LPC5500 brings new levels of performance efficiency, a requisite for IoT and industrial applications.
  The E1 board is perfect for Industrial IoT, building control and automation, consumer electronics, general embedded and secure applications.


  For added capabilities, try the E1 Expansion board: 1883273  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  ClassificationEvaluation Board
  Kit NameE1
  389 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB655.40

  (exc. VAT)

  THB701.28

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB655.40