การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Slot Cheese Head Nylon Machine Screws DIN 84, M4x12mm

  116 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Bag(s)

  ราคา / Price 1 Bag of 100

  THB920.06

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB984.46

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Bag(s)
  Per Bag
  ต่อหน่วย*
  1 +THB920.06THB9.201

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  232-6940
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO