การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  ams OSRAM2.85 V Blue LED 3030 (1212) SMD, OSLON SSL 120 GD CSSPM1.14-UOVJ-W4-1-350-R18

  ams OSRAM
  RS Stock No.:
  126-3169P
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  GD CSSPM1.14-UOVJ-W4-1-350-R18
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  ams OSRAM
  ดู LEDs ทั้งหมด
  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว
  RS Stock No.:
  126-3169P
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  GD CSSPM1.14-UOVJ-W4-1-350-R18
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  ams OSRAM

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  MY

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  OSRAM OSLON SSL 120 Series LEDs - Single Colour


  The OSLON SSL 120 series of high power coloured LEDs from OSRAM Opto Semiconductors offers excellent optical and thermal performance with superior robustness. OSRAM OSLON SSL 120 LEDs suit applications where long lifetimes and high efficiency are necessary. These high power LEDs have a wide, uniform radiation pattern with a viewing angle of 120°. The OSLON SSL 120 series of SMT LEDs are ideal for indoor and outdoor applications such as stage and shop lighting, accent and effect lighting, architectural lighting and colour changing fixtures.

  Features of the OSLON SSL 120 LEDs


  Variety of colours
  120° Viewing angle
  Compact and robust package
  OSLON SSL 120 can be driven at up to 1000mA
  Low thermal resistance of 7K/W ensures cool running

  Note

  Amber LEDs – Originally designed for use in automotive brake-light applications, OSRAM amber LEDs can appear red due to a high dominant wavelength value. Refer to a dominant wavelength colour chart to find your chosen LED colour.

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  LED ColoursBlue
  Package Type3030 (1212)
  Mounting TypeSurface Mount
  Number of LEDs1
  Forward Voltage2.85 V
  Radiant Flux690mW
  Number of Pins2
  Viewing Angle120 °
  Lens ShapeDome
  Dominant Wavelength451 nm
  SeriesOSLON SSL 120
  Dimensions3 x 3 x 1.754mm
  Forward Current1000mA

  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว