การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik 150001, Lightning Development Kit LED Driver for ?MagI³C Power Module 172 946 001, Microcontroller

  4 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB22,642.82

  (exc. VAT)

  THB24,227.82

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB22,642.82
  RS Stock No.:
  210-8068
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  150001
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik