การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  WASP WPL304 Label Printer

  WASP
  RS Stock No.:
  876-5847
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  633808525163
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  WASP
  ดู Label Printers ทั้งหมด
  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB19,745.17

  (exc. VAT)

  THB21,127.33

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB19,745.17
  RS Stock No.:
  876-5847
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  633808525163
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  WASP

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Wasp WPL304 Desktop Barcode Printer


  The WPL304 is a versatile desktop barcode printer capable of printing both direct thermal and thermal transfer labels. With flexible connectivity options,
  including Ethernet, USB, serial, and parallel ports, the WPL304 is perfectly suited for a wide range of applications including point-of-sale, asset tagging,
  shipping, receiving, labeling and more.

  With the smallest ever footprint for any Wasp 4 inch format printer, the WPL304 is an excellent choice for cramped workspaces. It features a 200 MHz
  32-bit processor capable of printing 203 dpi barcodes at speeds up to 4 inches per second. Print speed is supported by 8 MB SDRAM and 4 MB Flash
  memory. Flash memory can be increased to 4 GB through SD card slot.

  Direct thermal and thermal transfer technology
  Ethernet, USB, serial, and parallel connectivity
  Durable and compact, double-walled clamshell design
  Print labels up to 4.17in. wide
  203 dpi print resolution
  Print speeds up to 4 inches per second
  8 MB SDRAM, 4 MB Flash memory
  Supports label rolls with outside diameter up to 5in.
  110m ribbon capacity on notched half (.5) inch core

  Ideal For

  Point-of-Sale
  Product labeling
  General purpose printing
  Compliance labeling
  Asset tagging / Asset tracking
  Document management
  Shipping/receiving/warehouse/distribution
  Inventory control
  Specimen labeling
  Patient tracking

  Benefits

  Multiple connectivity options allows for easy and quick integration into any environment
  Compact footprint allows the WPL304 to easily fit into cramped workspaces
  Less downtime due to 110 meter ribbon capacity
  Double-walled clamshell design for durability and easier media loading
  Flexible design delivers direct thermal and thermal transfer printing for a variety of applications

  Supplied with

  WPL304 Desktop Barcode Printer
  USB Cable
  Power cord
  4 x 3in. sample labels
  4.33in. sample ribbon


  Wasp Printers

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  ModelWPL304
  ApplicationIndustrial
  HandheldNo
  Resolution203dpi
  Connection PortEthernet, Parallel, Serial, USB 2.0
  Dimensions202 x 258 x 173mm
  Weight2.3kg
  Depth258mm
  Height173mm
  Width202mm
  1 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB19,745.17

  (exc. VAT)

  THB21,127.33

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB19,745.17